W czym możemy pomóc

Zapytaj nas, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

icon_widget_image Poniedziałek-Piątek: godziny otwarcia od 8:00 do 16:00 icon_widget_image ul. Aleksandra 24/26/26G 93-418 Łódź icon_widget_image +48 (42) 611 00 26 icon_widget_image kme@kme.eu sprzedaz@kme.eu
Image Alt
SKY is the limit

Strefa zakładów montażowych

Dowiedz się więcej o warunkach wpisu na listę homologacyjną KME

Warunki wpisu

Firma KME Sp. z o.o. dokonuje wpisów na listę homologacyjną PL*0017*00/G.

Od 10.01.2022 firma KME Sp. z o.o. wprowadza nowe zasady wpisu zakładu do rozszerzenia sieci zakładów montujących zgodnie ze świadectwem homologacji Nr PL*0017*00/G (Zapłon iskrowy + LPG kategoria: N1/M1)

Zasady wpisu:

1. PRZESŁANIE KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW

Złożyć KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA WARSZTATU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS DO SIECI ZAKŁADÓW KME wraz z wymaganymi dokumentami:

  • dokumenty rejestrowe (CEIDG / KRS / REGON / NIP),
  • kserokopia faktury zakupu analizatora spalin z podanym numerem fabrycznym na fakturze (lub oświadczenie o zgodności numerów analizatora na fakturze – typ, nr fabryczny), bądź umowa kupna sprzedaży analizatora,
  • aktualne świadectwo legalizacji analizatora (w przypadku nowych analizatorów deklaracja zgodności CE),
  • kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu (testera szczelności) z podanym typem na fakturze,
  • Certyfikat CE (deklaracja producenta) elektronicznego detektora gazu
  • klauzula RODO,
  • skan potwierdzenia przelewu na kwotę 850 zł netto (1 045,5 zł brutto). Koszt 850 zł netto (1 045,5 zł brutto) to koszt opłat dla ITS. KME nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wpis.

Rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. nr konta: 7815001038-1210300528550000
Tytuł przelewu: Koszt
wpisu na listę warsztatów ITS – homologacja KME nr PL*0017*00/G (Zapłon iskrowy+LPG N1/M1)

Dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: legalizacja@kme.eu

 

2. KONTROLA WSTĘPNA + PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY

Po pozytywnej kontroli wstępnej przeprowadzonej przez uprawnionego Przedstawiciela KME Sp. z o.o. zostanie podpisana ‘’umowa o współpracy’’. Dokument  będzie potwierdzony KARTĄ WSTĘPNEJ OCENY ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS DO SIECI ZAKŁADÓW KME UPRAWNIONYCH DO MONTAŻU

 

3. ZGŁOSZENIE WARSZTATU DO WPISU W ITS

 

4. POTWIERDZENIE WPISU W ITS ORAZ WYDANIE ODPOWIEDNIEGO CERTYFIKATU.

Czas oczekiwania na wpis od momentu złożenia dokumentów do chwili pojawienia się na głównym wykazie zakładów w ITS może trwać od jednego do dwóch miesięcy. Po uzyskaniu wpisu zakład montujący otrzymuje numer rozszerzenia i pozycji, który powinien umieszczać na każdym wypełnianym wyciągu ze świadectwa homologacji.

 

Ważne !!!
Niekompletne dokumenty będą przechowywane w KME do 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku nie uzupełnienia dokumentacji zgłoszenie będzie uznane za REZYGNACJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O WPIS,  a przesłane dokumenty zostaną usunięte.
W przypadku ponownego zgłoszenia wniosku o wpis na homologację będzie wymagane ponowne złożenie dokumentów wymaganych do wpisu, ponieważ zgłoszenie będzie rozpatrywane od nowa.

1

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA (można wydrukować i wypełnić ręcznie lub skorzystać z wbudowanego formularza, zalecamy użycie Acrobat Reader lub przeglądarek Chrome, Opera)

Dokumenty można przekazać jednemu z Regionalnych Doradców KME,
lub przesłać na adres skrzynki e-mail: legalizacja@kme.eu

2

Niezbędnym wyposażeniem warsztatu montującego instalacje gazowe w samochodach są:
• wieloskładnikowy analizator spalin – posiadający ważne świadectwo legalizacji,
• elektroniczny detektor gazu – posiadający certyfikat CE.

3

SZKOLENIA

Szkolenia dla zakładów montujących w sieci instalatora prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem. Szkolenia organizowane są zarówno w siedzibie KME w Łodzi jak również lokalnie w poszczególnych regionach.

W przypadku chęci poszerzenia wiedzy z zakresu montażu produktów KME prosimy o kontakt bezpośrednio z odpowiednim Regionalnym Doradcą Technicznym lub pod numerem tel. 502 550 775.

Chcesz być na bieżąco w temacie montaży produktów KME  i najnowszych realizacji. Zapisz się na nasz newsletter

Do jakich list chcesz dołączyć dodatkowo?

Cykl filmów

Akademia KME

W każdym filmie pokazujemy rozwiązania pozwalające na lepsze wykorzystanie możliwości produktów.