W czym możemy pomóc

Zapytaj nas, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.

icon_widget_image Poniedziałek-Piątek: godziny otwarcia od 8:00 do 16:00 icon_widget_image ul. Aleksandra 24/26/26G 93-418 Łódź icon_widget_image +48 (42) 611 00 26 icon_widget_image kme@kme.eu sprzedaz@kme.eu
Image Alt

Produkty

Niezawodność w komplecie

FILTR FAZY LOTNEJ KME

Filtr fazy lotnej z wymiennym wkładem z włókna szklanego obłożonego dwustronnie warstwą poliestru

Informacje

Kategoria:
Porównaj

Opis

Filtr fazy lotnej z wymiennym wkładem z włókna szklanego obłożonego dwustronnie warstwą poliestru.

KME proponuje w swoich kompletnych zestawach montażowych wysokiej jakości filtry fazy lotnej. Filtr montowany jest pomiędzy reduktorem/parownikiem a wtryskiwaczami i ma za zadanie filtrować pozostałości nieczystości zawartych w LPG, które nie są możliwe do wychwycenia przed rozprężeniem gazu.

Filtr powinien zostać zamontowany w miejscu umożliwiającym jego łatwe serwisowanie, które polega na wypięciu zawleczki zabezpieczającej, wymianie wkładu, zatrzaśnięciu obudowy i naklejeniu nowej naklejki z podaniem przebiegu, przy którym zaleca się kolejna wymianę. Wszystkie niezbędne elementy razem z metalizowaną naklejką znajdują się w komplecie stanowiącym zestaw serwisowy.

Sercem filtra jest oczywiście materiał filtrujący. Dlaczego jako jedyny polski producent systemów wtrysku gazu stosujemy taką skomplikowaną technologię? Jest to idealne połączenie skuteczności, chłonności, oporu przepływu i ceny. Ostatni parametr jest łatwy do zrozumienia, natomiast poniżej spróbujemy wyjaśnić na czym polegają zalety tego filtra od strony bardziej technicznej, korzystając z informacji otrzymanych bezpośrednio od producenta filtrów.

Podstawowe definicje

Filtr
Jest to urządzenie służące do oddzielania ciał stałych od cieczy i gazów za pomocą jednej lub kilku przegród porowatych, zatrzymujących ciała stałe, a przepuszczających ciecze i gazy.

Filtracja
Metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów poprzez mechaniczne zatrzymywanie jednej z substancji. Ciecz lub gaz uwolniony w procesie filtrowania częściowo lub całkowicie od cząstek stałych nazywamy filtratem.

Skuteczność
Skuteczność (efektywność) oczyszczania to zdolność do wychwytywania cząsteczek zanieczyszczeń o określonych rozmiarach. Jest to stosunek masy cząstek zanieczyszczeń, które są przechwytywane przez filtr do masy wszystkich cząstek dostarczonych do filtra. Parametr skuteczności wyrażamy w % (max 100%).

Chłonność
Chłonność (również zwana pojemnością) jest to zdolność do pochłonięcia określonej ilości zanieczyszczeń, nie powodując przy tym spadku ciśnienia płynu eksploatacyjnego ponad maksymalną dopuszczalną wartość.

Przepustowość
Jest to ilość płynu eksploatacyjnego, która przechodzi przez daną powierzchnię filtra w jednostce czasu, czyli zdolność do przepuszczania płynu eksploatacyjnego.

Opór przepływu
Płyn eksploatacyjny przechodząc przez filtr napotyka na opór, który stawia materiał filtracyjny. Parametr ten jest określany, jako różnica ciśnienia przed i za filtrem.

Współczynnik “Beta”
Jest to ilość cząstek zanieczyszczeń znajdujących sie w płynie eksploatacyjnym przed medium podzielona przez ilość cząstek za medium. Można określić współczynnik “Beta” dla każdego mierzonego zakresu średnic cząstek.
“Beta” = ilość cząstek przed medium / ilość cząstek za medium
[1-(1/Beta)]x100 = skuteczność

Mikroskopowe zdjęcia przykładowych materiałów


Jako przegrodę filtracyjną najczęściej stosowany jest materiał oparty na celulozie (papier) z różnymi dodatkami, które wpływają na właściwości i w związku z tym na zastosowanie danego materiału jako przegrody filtracyjnej. Odpowiedni dobór komponentów materiału filtracyjnego ma zasadnicze znaczenie dla parametrów filtracji. W zależności od tego co będzie filtrowane, jak długo, w jakich warunkach oraz z jaką dokładnością, należy dobrać odpowiedni materiał filtracyjny. Dobierając kombinacje różnych włókien celulozy oraz nasycając je odpowiednimi substancjami, najczęściej żywicami, możemy regulować właściwościami filtracyjnymi danego medium i dobrać najodpowiedniejszy materiał o parametrach spełniających wymagania dla danego filtra.

Zasady doboru materiału filtracyjnego

Oprócz parametrów czysto filtracyjnych jak przepuszczalność, spadek ciśnienia, porowatość czy skuteczność filtracji bardzo ważnym elementem jest odporność na czynniki zewnętrzne (wilgoć, temperatura, substancje chemiczne, odporność ogniowa), którą możemy regulować poprzez nasączanie papierów filtracyjnych substancjami chemicznymi (np. żywice, olej) wpływającymi na te właściwości.

Wszystkie powyższe elementy doboru sprowadzają sie do jednego celu: aby medium filtracyjne spełniało wszystkie parametry, które założyliśmy, że będą najodpowiedniejsze do danego filtra i że filtr będzie spełniał najwyższe wymagania, które stawia współczesny rynek.

Standardowe materiały filtracyjne stosowane w filtrach przegrodowych podlegają kilku zasadom:
– im materiał filtracyjny ma większą powierzchnię, grubość i przepuszczalność, tym większa jest chłonność (pojemność)
– czym gęstszy materiał, tym większa jest jego skuteczność
– im mniejsze opory, tym większa przepuszczalność,
– mała gęstość daje dużą pojemność i na odwrót,
– im większa skuteczność tym mniejsza pojemność.

Teoretycznie idealne medium filtracyjne to takie, które cechowałoby sie 100% skutecznością usuwania wszelkiego typu zanieczyszczeń i jednocześnie charakteryzowałoby sie nieskończoną chłonnością i trwałością. Jest to niemożliwe do osiągnięcia, jednak dąży się do stosowania rozwiązań, które w jak najwyższym stopniu mogą spełnić powyższe warunki. Projektując filtry i wkłady filtrów stara sie zapewnić jak największą skuteczność oraz największą z możliwych pojemności filtra, przy jednoczesnym zachowaniu dużej przepustowości i niskiego oporu przepływu.

Tabela parametrów materiałów filtracyjnych

Wnioski

Jak z powyższego wynika, najlepszym materiałem filtrującym jest włókno szklane, które:
– uzyskuje największą skuteczność filtracji czyli efektywność,
– wykazuje odporność na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne takie jak: wilgoć, temperatura, substancje chemiczne i odporność ogniowa.

W filtrach KME zastosowano włókno szklane obłożone dwustronnie warstwą poliestru, aby uzyskać największą skuteczność filtracji i odporność na czynniki zewnętrzne.